Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά δεδομένου ότι η έρευνα έχει δείξει ότι η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο οικονομικά οικονομικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Ενδεικτικά, ο νομπελίστας Τζέιμς Χέκμαν έχει υποστηρίξει σε μελέτη ότι η ετήσια απόδοση κάθε ευρώ που επενδύεται στην προσχολική εκπαίδευση είναι 7-10%.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον ένα χρόνο έχουν 30,3% καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά στα 15 τους.

Ωστόσο, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας 3 έως 6 ετών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Απέχει πολύ από τον στόχο της ΕΕ, αλλά το πρόβλημα επικεντρώνεται και στους δήμους που δεν έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το 2020 μόνο το 71,3% των παιδιών ηλικίας 3 ετών έως την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχε στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ του 93% και τον στόχο της ΕΕ για 96% έως το 2030. Η δεύτερη χειρότερη επίδοση είναι η Σλοβακία και η τρίτη χειρότερη είναι η Ρουμανία. Αντίθετα, οι τρεις καλύτερες είναι η Γαλλία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Η κακή επίδοση της Ελλάδας, σύμφωνα με την έκθεση, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά ξεκινούν το σχολείο στην ηλικία των 4 ετών.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 87,8%, μόλις ένα στα τρία παιδιά το 2020 πήγαινε στην προσχολική ηλικία μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Η προσχολική εκπαίδευση είναι πλέον υποχρεωτική για παιδιά από την ηλικία των 4 ετών (86,5%), πράγμα που σημαίνει ότι πολύ περισσότερα παιδιά εγγράφηκε σε αυτό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η έκθεση, με αύξηση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων από το 2019 (ηλικίες 3+ και 4+), η Ελλάδα πέτυχε μία από τις πιο θεαματικές βελτιώσεις στην ΕΕ το 2020.

Ωστόσο, οι περιορισμοί ικανότητας και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να υφίστανται.

Η ίδρυση το 2022 ενός Εθνικού Συμβουλίου για την Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται θετικό βήμα. Το συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της ποιότητας των βρεφονηπιακών σταθμών και των νηπιαγωγείων και τη βέλτιστη εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων.

Από news