Η Ελλάδα έχει κάνει εμφανή άλματα από το 2015 στην καινοτομία, προσπαθώντας να κλείσει το χάσμα με άλλες πρωτοπόρες χώρες. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, οι επιδόσεις της σε διάφορες κατηγορίες που αποτελούν το προφίλ μιας καινοτόμου χώρας φέτος (χρηματοδότηση και υποστήριξη, καινοτόμες επιχειρήσεις, δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρυζωνική διείσδυση, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.) αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα απέχει πολύ από την ευρωπαϊκή μέση τιμή.

Η χώρα παρακολουθεί τομείς όπως η ελκυστικότητα των συστημάτων έρευνας, η κρατική χρηματοδότηση για την επιχειρηματική έρευνα και ανάπτυξη, οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής και μέσης τεχνολογίας, αλλά και η χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας από τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 20η θέση μεταξύ 27 κρατών μελών στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με επίδοση καινοτομίας 80,2% του μέσου όρου της ΕΕ, κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με μέτριες επιδόσεις, μαζί με τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία ​​και την Εσθονία.

Μάλιστα, οι επιδόσεις της είναι πιο κοντά σε αυτές της ομάδας των αναδυόμενων χωρών (Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία), παρά σε αυτές που κατατάσσουν καλύτερη κατάταξη στον τομέα αυτό (Γαλλία, Κύπρος, Γερμανία κ.λπ.). Αυτό οφείλεται στο ότι η βαθμολογία του 80,2% είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (89,7%).

Η διαφορά διευρύνεται ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με τις πρωτοπόρους, δηλαδή το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη δημοσίευσή του «Η θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2015-2022», οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας παρουσιάζουν αύξηση 24,1% την περίοδο 2015-2022. και κατατάσσεται ως η τρίτη υψηλότερη αύξηση μεταξύ των κρατών μελών, μετά την Κύπρο και την Ισπανία.

Τα δυνατά σημεία του ελληνικού συστήματος καινοτομίας το 2022 είναι ο αριθμός των καινοτόμων επιχειρήσεων, η συνεργασία τους με άλλες επιχειρήσεις, αλλά και οι άνθρωποι που απασχολούνται σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι υψηλές στην πώληση καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στην υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών από τις ΜΜΕ.

Από news