Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη νέες χρηματοδοτικές συμφωνίες, συνολικής αξίας 900 εκατομμυρίων ευρώ, που θα στηρίξουν επενδύσεις προτεραιότητας σε έργα υψηλού αντίκτυπου, μεγάλης κλίμακας σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Οι δύο βασικές συμφωνίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού, καινοτόμου και εξαγωγικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα και θα προωθήσουν την αστική ανάπλαση στους τοπικούς δήμους.

Η πράξη συγχρηματοδότησης της ΕΕ που συμφωνήθηκε θα επιτρέψει την ομαλή χρηματοδότηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ελληνικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης 2021-2027 μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας και θα αυξήσει τόσο τον οικονομικό όσο και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Τα 600 εκατ. ευρώ της χρηματοδότησης αντιπροσωπεύουν την πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ στη στήριξη της ΕΤΕπ για την ελληνική εθνική συνεισφορά σε επενδύσεις προτεραιότητας που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε ολόκληρη τη χώρα.

Θα διευκολύνει την ολοκλήρωση ή την επέκταση ζωτικής σημασίας έργων ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους.

Επιπλέον, 300 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα στηρίξει νέες επενδύσεις σε τοπικά έργα υψηλού αντίκτυπου τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος Αειφόρων Αστικών Επενδύσεων Αντώνης Τρίτσης.

Από news