Η Ελλάδα και τρεις ακόμη χώρες της Νότιας Ευρώπης θα πρέπει να γλιτώσουν από τις περικοπές φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSOG) στην ετήσια έκθεσή του για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Για τον επερχόμενο χειμώνα, εάν είναι κρύος, προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου δεν σταματήσουν εντελώς, αλλά περιοριστούν στο 7%, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα εκτεθούν σε περικοπές φορτίου πέρα ​​από την προγραμματισμένη μείωση της ζήτησης κατά 15%.

Η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, είναι οι μόνες χώρες, σύμφωνα με το ENTSOG, που θα μπορούσαν να αποφύγουν τις αναγκαστικές διακοπές φυσικού αερίου, ακόμη και στο σενάριο πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου και κρύου χειμώνα, λόγω πρόσβασης σε πρόσθετες αγορές LNG. Στο αντίθετο άκρο βρίσκονται οι χώρες της Βαλτικής και η Φινλανδία.

Στο δυσμενές σενάριο που εξετάζει το δίκτυο, σχετικά με έναν κρύο χειμώνα με υψηλή ζήτηση, το ENTSOG καταλήγει στο συμπέρασμα ότι – με εξαίρεση την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία – οι υπόλοιπες χώρες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε περικοπές φορτίου, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο , ο μετριασμός της οποίας θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία των κρατών-μελών και τις δυνατότητες πρόσθετης προμήθειας LNG.

Από news