Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημιουργία έξι νέων κόμβων κατά της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου ενός στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε όλη την Ευρώπη.

Με τη δημιουργία των νέων κόμβων, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για ελέγχους δεδομένων, ακαδημαϊκούς ερευνητές και άλλους σχετικούς φορείς, θα επεκτείνει την κάλυψή του και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία.

Μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, οι νέοι κόμβοι, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν έως τις αρχές του 2023, θα υποστηριχθούν με περίπου 8 εκατ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ.

Μεταξύ των έξι νέων έργων που επιλέχθηκαν από μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ήταν το Mediterranean Digital Media Observatory (MedDMO), το οποίο θα καλύπτει την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο.

Ο ελληνικός κόμβος θα συντονίζεται από το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάς (ΕΚΕΤΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κάθε κόμβος θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πολυεπιστημονικής κοινότητας συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς ερευνητές, ανεξάρτητους επαληθευτές στοιχείων, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους, για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ικανό να ανιχνεύει και να αναλύει εκστρατείες παραπληροφόρησης, να οργανώνει δραστηριότητες παιδείας στα μέσα σε εθνικό ή πολυεθνικό επίπεδο και άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζουν την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

«Η διασφάλιση της διαφάνειας, η ευαισθητοποίηση και ο έλεγχος των γεγονότων είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία που διαθέτουμε για την εξάλειψη της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Διασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται αποτελεσματικά και ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε κάθε Ευρωπαίο. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων στο πλαίσιο του Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση. Αυτό θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πολεμικής προπαγάνδας της Ρωσίας σε κάθε χώρα της ΕΕ και σε όλες τις γλώσσες», δήλωσε η Věra Jourová, αντιπρόεδρος της Επιτροπής για αξίες και διαφάνεια.

Η EDMO και οι περιφερειακοί κόμβοι της είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε δημόσια αρχή εθνικής ή ευρωπαϊκής αρχής.

Από news