Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο μερίδιο καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε νέα έρευνα της Eurostat την Παρασκευή.

Στην τελευταία της έρευνα για την Κοινοτική Έρευνα Καινοτομίας (CIS), η Eurostat ανέφερε ότι το 73% όλων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέφεραν κάποιας μορφής δραστηριότητα καινοτομίας το 2018-2020.

Την Ελλάδα ακολούθησαν το Βέλγιο (71%), η Γερμανία και η Φινλανδία (69%) και η Κύπρος (66%). Αντίθετα, η χαμηλότερη δραστηριότητα καινοτομίας παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (11%), τη Λετονία (32%), την Ουγγαρία και την Ισπανία (33%) και την Πολωνία (35%).

Η επιχειρηματική καινοτομία σχετίζεται με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν διαδικασίες καινοτομίας, να αναπτύξουν νέα αγαθά ή υπηρεσίες και να τα φέρουν στην αγορά.

🆕53% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ ανέφεραν κάποιας μορφής δραστηριότητα καινοτομίας το 2018-2020.
Υψηλότερο:
🇬🇷Ελλάδα (73% όλων των επιχειρήσεων)
🇧🇪Βέλγιο (71%)
🇩🇪Γερμανία & 🇫🇮Φινλανδία (και οι δύο 69%)
Χαμηλότερη:
🇷🇴Ρουμανία (11%)
🇱🇻Λεττονία (32%)
🇭🇺Ουγγαρία & 🇪🇸Ισπανία (και οι δύο 33%)
👉

Από news