Η Ελλάδα όχι μόνο έχει εξασφαλίσει τα περισσότερα κεφάλαια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως ποσοστό του ΑΕΠ της –δηλαδή 30,5 δισ. ευρώ ή 16,7% του ΑΕΠ– αλλά έχει απορροφήσει μέχρι στιγμής τα περισσότερα – 11,1 δισ. ευρώ ή περίπου 6,1 % του ΑΕΠ της – σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πρόσφατο κείμενο των Συστάσεων της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα σχόλια για τις επιδόσεις των κρατών μελών στη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνουν την ποιοτική εικόνα. Ως εκ τούτου, ενώ η Γερμανία, για παράδειγμα, που μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει αιτήματα πληρωμής δόσεων, επιπλήττεται για «σημαντικές καθυστερήσεις» και ζητείται να «επιταχύνει σημαντικά», η Ελλάδα – έχοντας υποβάλει τρία αιτήματα πληρωμής – θεωρείται ότι «προχωρά καλά » και καλείται να «διατηρήσει τη δυναμική της εφαρμογής στο μέλλον».

Η Ελλάδα, σημειώνουν οι Βρυξέλλες, έχει ξεκινήσει δυναμικά στην εφαρμογή του σχεδίου της και έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της έγκαιρης ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν και να ενισχυθούν αυτές οι προσπάθειες στο μέλλον.

Αντίθετα, για τη Γερμανία σημειώνεται ότι έχει αφιερώσει ελάχιστους πόρους για την υλοποίηση του σχεδίου και δεν του έχει δώσει προτεραιότητα. Η διαφοροποίηση εξηγείται σε κάποιο βαθμό από τη σχετική σημασία του προγράμματος για κάθε χώρα. Ενώ για την Ελλάδα οι πόροι του ταμείου αντιστοιχούν στο 6,1% του ΑΕΠ της, για τη Γερμανία που έχει λάβει 26,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 0,7% του ΑΕΠ της. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει να καλύψει ένα επενδυτικό κενό 100 δισ. ευρώ, μια «κληρονομιά» της περιόδου διάσωσης.

Ωστόσο, η Επιτροπή απευθύνει επίσης μια σημαντική προειδοποίηση προς την Ελλάδα: Το σχέδιο, σημειώνει, φτάνει σε σημείο όπου θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν διοικητικές και εκτελεστικές αδυναμίες. Γι’ αυτό θα απαιτηθεί συντονισμός και βοήθεια προς αυτές τις αρχές από την επόμενη κυβέρνηση για την υλοποίηση του σχεδίου, που περιλαμβάνει σειρά δημοσίων διαγωνισμών.

Από news