Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Πέμπτη να παραπέμψει την Ελλάδα και πέντε ακόμη χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΚ) για μη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού του μπλοκ για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Οι πέντε άλλες χώρες που αναφέρονται στο ΔΕΚ είναι η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία και η Πορτογαλία.

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που εισάγονται τυχαία ή σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχές εκτός του φυσικού φάσματος εξάπλωσής τους. Μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα της χώρας υποδοχής και κατ’ επέκταση στις τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από το φυσικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η εκτιμώμενη ζημιά που προκαλείται από ξένα είδη κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κανονισμός – γνωστός ως Invasive Alien Species ή κανονισμός IAS – τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 και επικεντρώνεται σε 88 είδη που θεωρούνται «ενδιαφέροντος της Ένωσης», όπως ο υάκινθος και ζώα όπως ο ασιατικός σφήκας και το ρακούν.

Η Επιτροπή είπε ότι τα έξι κράτη-μέλη δεν κατάρτισαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών οδών εισαγωγής και εξάπλωσης αυτών των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ένα σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών ανησυχίας της ΕΕ, ούτε το έχουν συμπεριλάβει στο υπάρχον σύστημά τους – παρά την προθεσμία του Ιανουαρίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν διαθέτει τις δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την αποτροπή της σκόπιμης εισαγωγής χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.

Παρά τη λήψη προειδοποιητικής επιστολής τον Ιούνιο του 2021 και αιτιολογημένης γνώμης τον Φεβρουάριο του 2022, η Ελλάδα δεν εξέτασε πλήρως τα παράπονα της Επιτροπής, με αποτέλεσμα την παραπομπή του ΔΕΚ, το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ.

Από news