Η Ελλάδα σκέφτεται να εκδώσει το πρώτο πράσινο κρατικό της ομόλογο το 2023 για να υποστηρίξει την εφαρμογή της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύσει τη χρηματοδοτική στρατηγική της, ανέφερε ο οργανισμός χρέους της χώρας PDMA στην έκθεσή του για τη Χρηματοδοτική Στρατηγική για το 2023 την Πέμπτη.

«Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και να επιτύχει το μηδέν έως το 2050, όπως περιγράφεται στο Νόμο του Μαΐου 2022 για το κλίμα. Επιπλέον, η έκδοση πράσινων ομολόγων μπορεί να χρηματοδοτήσει την εφαρμογή της στρατηγικής βιωσιμότητας της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις», αναφέρει η PDMA στην έκθεσή της.

Με την έκδοση του πρώτου πράσινου κρατικού ομολόγου της Ελλάδας, η PDMA στοχεύει να «ευθυγραμμίσει τη χρηματοοικονομική πολιτική του κράτους με τους εθνικούς στόχους βιωσιμότητας επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του σε μια ατζέντα βιωσιμότητας» και διευκολύνοντας την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Ελλάδας.

Ελπίζει επίσης να ενισχύσει την επενδυτική βάση της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τα αυξανόμενα πρότυπα ESG των θεσμικών επενδυτών και προσεγγίζοντας νέους τύπους επενδυτών και από κοινού με λίγα κράτη μέλη της Ευρωζώνης που είναι ήδη παρόντα στην αγορά κρατικών πράσινων ομολόγων.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το 2023 ανέρχονται σε 15,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του PDMA. Από αυτά, τα 7 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από νέα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα, ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές όπως RRF, ΕΤΕπ κ.λπ. Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει 2 δισ. ευρώ μέσω αποδείξεων ιδιωτικοποιήσεων.

Από news