Η Ελλάδα κατέλαβε την έβδομη θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε εγκεκριμένα έργα όσο και σε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Horizon Europe για έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2021-2022, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η Ελλάδα αντιπροσώπευε 829 έργα, ή το 16,5% του συνόλου των έργων των κρατών της ΕΕ και ενέκρινε χρηματοδότηση 644,72 εκατ. ευρώ, ή το 4,5% του συνόλου των έργων της ΕΕ.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο είχαν η καθεμία μεγαλύτερο μερίδιο σε αριθμό εγκεκριμένων έργων και στη χρηματοδότηση από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο ετών, ανέφερε το κέντρο.

Κατά τον πρώτο διετές κύκλο του Horizon Europe (2021-2022), υποβλήθηκαν προτάσεις έργων από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, καθώς και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στα έργα συμμετείχαν συνολικά 505 μοναδικοί ελληνικοί φορείς και 1.716 συμμετέχοντες και από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων και το μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης βρέθηκαν στους τομείς «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα».

Επιπλέον, ελληνικές οντότητες συνήψαν συμμαχίες με οντότητες σε άλλες 92 χώρες.

Από news