Η Ελλάδα έχει εξαιρετικά λίγους πλούσιους – αν υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις εισοδήματος και περιουσίας.

Τα νούμερα από τις φορολογικές δηλώσεις αναδεικνύουν αρκετές ελληνικές «ιδιαιτερότητες»: Στα χαρτιά, η Ελλάδα δεν έχει σχεδόν καθόλου πλούσιους. Μόνο 27.000 φορολογούμενοι δηλώνουν ατομικό εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, ενώ τέσσερις στους 10 φαίνεται να ζουν με 5.000 ευρώ τον χρόνο.

Λιγότεροι από 15.000 ιδιοκτήτες έχουν προσωπική ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ λιγότεροι από 70.000 πελάτες τραπεζών έχουν μεγάλες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Από περίπου 300.000 νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη χώρα, μόνο 10.000 δηλώνουν φορολογητέα κέρδη άνω των 150.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη λιγότερα (δεδομένου ότι ο φόρος εισοδήματος και η παρακράτηση φόρου εταιρειών πρέπει να αφαιρεθούν) μπορούν να διανείμουν κέρδη άνω των 100.000 ευρώ. Αντίθετα, 235.000 επιχειρήσεις από περίπου 300.000 –ή οκτώ στις 10 εταιρείες– έχουν είτε ζημίες είτε κέρδη κάτω από αυτό που κερδίζει τώρα ο κατώτατος μισθός (10.000 ευρώ ετησίως).

Τι δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία; Η Ελλάδα πρέπει να αποκαλύψει και να καταγράψει σωστά τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη, για να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη δικαιοσύνη η φορολογική πολιτική.

Από news