Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσφέρουν κρυπτοστοιχεία για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και τεχνογνωσία σε έναν τομέα που ορισμένοι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέγραψαν ως την Άγρια Δύση.

Αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης όπως η Binance και η Crypto.com έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε χώρες της ΕΕ όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα ή η Γερμανία, αφού συμμορφώθηκαν με τις εθνικές διασφαλίσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτό έρχεται πριν από τους πανευρωπαϊκούς κανόνες αδειοδότησης από το 2023 το νωρίτερο.

Η ΕΚΤ είπε ότι οι τράπεζες εξετάζουν επίσης εάν θα εμπλακούν στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, αλλά ότι οι εθνικοί κανόνες διέφεραν αρκετά.

«Στη Γερμανία, ορισμένες δραστηριότητες κρυπτογράφησης υπόκεινται σε απαίτηση τραπεζικής άδειας και μέχρι σήμερα, αρκετές τράπεζες έχουν ζητήσει να εξουσιοδοτηθούν να διεξάγουν αυτές τις αδειοδοτημένες δραστηριότητες», ανέφερε η ΕΚΤ σε δήλωση.

«Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα για την εναρμόνιση της αξιολόγησης των αιτημάτων αδειοδότησης».

Η ΕΚΤ, η οποία ρυθμίζει άμεσα τους κορυφαίους δανειστές της ευρωζώνης, όπως η Deutsche Bank, η UniCredit και η BNP Paribas, δήλωσε ότι θα εξετάσει εάν οι δραστηριότητες κρυπτογράφησης συνάδουν με το «προφίλ» κινδύνου μιας τράπεζας, το οποίο καθορίζει πόσα κεφάλαια θα κρατήσει.

Η ΕΚΤ θα ελέγξει επίσης εάν μια τράπεζα μπορεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους από τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό πληροφορικής έχουν «ισχυρή εμπειρία» στον τομέα.

«Είναι σημαντικό, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ θα αγωνιστεί για μεγαλύτερη συνέπεια στις προληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των εθνικών καθεστώτων», πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές στην Επιτροπή της Βασιλείας στην Ελβετία αξιολογούν εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κεφαλαιακά αποθέματα για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης σε τράπεζες.

Η ΕΕ επανεξετάζει επίσης τη νομοθεσία της για τις τραπεζικές απαιτήσεις κεφαλαίου.

Ο Ville Niinisto, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Κόμματος των Πρασίνων, πρότεινε μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία οι τραπεζικές κατοχές σε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα που δεν υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 1% του βασικού κεφαλαίου μιας τράπεζας.

Ένα τέτοιο ανώτατο όριο θα χρειαζόταν την υποστήριξη του πλήρους κοινοβουλίου και των κρατών της ΕΕ για να γίνει νόμος, μια μακρά διαδικασία.

Η Niinisto πρότεινε επίσης οι ρυθμιστικές αρχές να αξιολογήσουν εάν απαιτούνται ειδικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για το blockchain, το οποίο στηρίζει τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.

Από news