Η επίδραση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας θα είναι πιο σοβαρή από τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1974 και του 1979 και το εμπορικό έλλειμμα θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 4,3% του ΑΕΠ, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις πιο ευάλωτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ερευνών Capital Economics με έδρα το Λονδίνο.

Άλλα μέλη της ΕΕ θα επηρεαστούν επίσης σε μεγάλο βαθμό, αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι και τα δύο πετρελαϊκά σοκ στη δεκαετία του 1970 ακολουθήθηκαν από ύφεση.

Τα εθνικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου (γνωστά και ως TTF για τη Διευκόλυνση Μεταφοράς Τίτλων) στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί από 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα πριν από την πανδημία του Covid-19 σε 280 ευρώ/MWh επί του παρόντος, σημειώνοντας αύξηση 14 φορές. Συγκριτικά, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent τριπλασιάστηκε κατά το πρώτο πετρελαϊκό σοκ και διπλασιάστηκε κατά το δεύτερο.

Για να προσδιορίσει το μέγεθος του σοκ φυσικού αερίου στο εμπορικό ισοζύγιο κάθε χώρας, η ερευνητική εταιρεία έλαβε υπόψη το μείγμα καυσίμων –πετρελαίου και φυσικού αερίου– που χρησιμοποιούν οι υπό μελέτη χώρες και το γεγονός ότι ορισμένες είναι παραγωγοί, όχι εισαγωγείς, μιας και/ ή το άλλο. Βάσισε επίσης το σενάριό της σε μέση τιμή φυσικού αερίου 200 ευρώ/MWh για το 2022.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε επτά χώρες της ευρωζώνης – Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία – προσθέτοντας τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Συμπεραίνει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα εμπορικά τους ισοζύγια, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι κατά τη διάρκεια των δύο πετρελαϊκών σοκ.

Μεταξύ των υπό μελέτη χωρών, ο αντίκτυπος των πετρελαϊκών κλυδωνισμών στο εμπορικό ισοζύγιο κυμάνθηκε από 1,6%-2,8% του ΑΕΠ.

Ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου θα κυμανθεί από 1,9% στη Γαλλία έως 4,4% στην Ιταλία, τοποθετώντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο ευάλωτων οικονομιών.

Μόνο η Γαλλία και η Ολλανδία θα καταφέρουν να περιορίσουν τη ζημιά σε επίπεδα καλύτερα από ό,τι στη δεκαετία του 1970, και αυτό υποθέτουμε ότι η εκτίμηση της τιμής του φυσικού αερίου της μελέτης είναι σωστή

Το πρώτο πετρελαϊκό σοκ είχε αυξήσει το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά σχεδόν 2% του ΑΕΠ και το δεύτερο κατά 2,5%.

Η Capital Economics προειδοποιεί ότι ο τελικός αντίκτυπος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου έχουν ξεπεράσει κάθε παραδοχή. Στα σημερινά επίπεδα, και αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω άνοδος, ο αντίκτυπος θα είναι 25% υψηλότερος.

Από news