Η εφαρμογή TaxiMe, που γεννήθηκε στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών «από πόρτα σε πόρτα», με βάση την ομαδοποίηση της ταξιδιωτικής ζήτησης.

Η συλλογιστική πίσω από αυτήν την καινοτομία βασίζεται στη ομαδοποίηση αυτοκινήτου, στη χρήση ενός αυτοκινήτου από όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες και συνήθως στην κατανομή του κόστους του φυσικού αερίου. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι δημιουργοί του παρέχουν την εφαρμογή, η οποία έχει μεγάλη γκάμα χρήσεων που αφορούν τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ως υπηρεσία σε τρίτους.

Το TaxiMe έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά από την Athens Transport και τώρα οι δημιουργοί του –καθηγητές και ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας– ξεκινούν τη δημιουργία ενός spin-off, το οποίο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει τους μαθητές στο σχολείο ή να παραδώσει αγαθά στους καταναλωτές.

«Η εφαρμογή που έχουμε αναπτύξει βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων και στην ανάλυση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες σχετικά με τον τύπο της επιθυμητής διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των πόρων, ενώ εξυπηρετούνται και οι πολίτες καλύτερα», εξηγεί ο Θανάσης Κοράκης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένας από τους συνιδρυτές της εφαρμογής.

Από news