Η ΔΕΠΑ κάνει σχέδια για επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου

Η κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 50% έως το 2030, που προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ), δεν ανατρέπει τα σχέδια της ΔΕΠΑ Υποδομών για επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

Αντίθετα, υπό τον νέο μέτοχο Italgas, η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027 για ανάπτυξη δικτύων σε υφιστάμενες περιοχές και επέκταση σε νέα στην ηπειρωτική χώρα, με πρόβλεψη και σε πέντε νησιά, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ρόδος και Σάμος, μετά το 2027.

Οι νέες επενδύσεις θα επιβαρύνουν σημαντικά τους καταναλωτές, καθώς το κόστος ρυθμίζεται και ανακτάται μέσω των τελών χρήσης. Τα προγράμματα των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Θεσ, ΕΔΑ Αττικής και ΔΕΔΑ) που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προβλέπουν αυξήσεις στα τέλη δικτύου που καταβάλλονται μέσω των τιμολογίων φυσικού αερίου από 2% έως 31% στο ώριμες αγορές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας και έως 56% για ορισμένες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα.

Η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω των δικτύων Υποδομής της ΔΕΠΑ, σε αντίθεση με τους εθνικούς στόχους για μείωση των εισαγόμενων καυσίμων κατά 50% έως το 2030, προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από 5,5 εκατομμύρια μεγαβατώρες ετησίως έως το 2027.

Ο τελικός λόγος για την έγκριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρείας ανήκει στη ΡΑΕ, με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση να επισημαίνουν την προσοχή της αρμόδιας αρχής στις επιπτώσεις στους καταναλωτές και την αναθεώρησή τους με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους του ΕΣΕΚ.

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών, η Italgas φαίνεται να βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας και μάλιστα μέσω ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος της ΔΕΠΑ. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας, που έχει υπό τη διαχείριση του το δίκτυο σε όλη την επικράτεια, πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, προβλέπει επενδύσεις της τάξης των €378,28 εκατ. ευρώ για το 2023-2027, εκ των οποίων τα 254 εκατ. € θα δαπανηθούν σε τη διετία 2023-2024.

Οι εμπορευόμενοι όγκοι φυσικού αερίου της εταιρείας προβλέπεται να αυξηθούν από 1.853.455 MWh τον Σεπτέμβριο του 2022 σε 4.761.205 MWh το 2027.

Από news