Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υλοποιεί το σχέδιο επέκτασής της στην αγορά των Βαλκανίων, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της και να γίνει σημαντικός παίκτης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της έναρξης αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel την περασμένη Τετάρτη για την ανάληψη των δραστηριοτήτων της ιταλικής κοινής ωφελείας στη Ρουμανία δεν εξέπληξε σχεδόν κανέναν στην αγορά. Άλλωστε, οι φήμες για αυτό ήταν έντονες και η ΔΕΗ προειδοποίησε το 2021 ότι μέρος της αύξησης κεφαλαίου της θα διοχετευόταν σε εξαγορές στα Βαλκάνια.

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι η ΔΕΗ δεν προχώρησε στην εξαγορά συγκεκριμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα Βαλκάνια για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, αλλά στοχεύει στην εξαγορά μιας καθετοποιημένης εταιρείας, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Κρίσιμο είναι ότι επιδιώκει να επεκταθεί στο εξωτερικό, αφού το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά περιορίζεται βάσει νόμου στο 50%. «Η ΔΕΗ προμηθεύει 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ελλάδα και θα πρέπει να μείνει με 3,5 εκατομμύρια. Με την πιθανή εξαγορά της Enel, θα προσθέταμε 3 εκατομμύρια πελάτες στη βάση μας, σχεδόν το μερίδιο που θα χάσουμε στην Ελλάδα», λέει στην Καθημερινή ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Στάσης.

Από news