Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου εξέτασε το θέμα της απουσίας συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη σημαντικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η συζήτηση ακολούθησε την πρόσφατη απόφαση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να εγκαταστήσει συστήματα τηλεχειρισμού κυματισμού σε κτίρια.

Η επιτροπή άκουσε ότι οι συνθήκες που απαιτούν την εκφόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο εμφανίζονται κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη, όταν υπάρχει σημαντική μείωση της ζήτησης παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για την αποφυγή διακοπών ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Υδρογόνου, Μάκης Κετώνης, τόνισε ότι το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως εναλλακτικό καύσιμο αλλά και ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Κετώνης τόνισε ότι το έτος έως το τέλος Απριλίου είχαν ήδη χαθεί 10.000 μεγαβατώρες και αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του έτους η Κύπρος θα απορρίψει επιπλέον 30.000-40.000 MWh από το σύστημα. Πέρυσι, οι απώλειες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήλθαν σε περίπου 8.000 MWh.

Από news