Η διοίκηση της εισηγμένης στην Αθήνα Coca-Cola HBC AG βλέπει συνεχή άνοδο των τιμών το 2023, καθώς το κόστος των πωληθέντων εκτιμάται ότι θα αυξάνεται ανά περίπτωση, λόγω των υψηλών τιμών σε ενέργεια, πρωτογενή και δευτερογενή υλικά, κατά 10-13%.

Οι υψηλότερες τιμές, ωστόσο, σε συνδυασμό με την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας και κυρίως την αύξηση κατά 30% της κατανάλωσης εκτός σπιτιού μείωσαν σημαντικά τις απώλειες του ομίλου από το πλήγμα στις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος συνεχίζει να δραστηριοποιείται στις δύο παραπάνω αγορές, ακόμη και αν πλέον παράγει τοπικά brands στη Ρωσία, μετά την απόφαση της Coca-Cola Company να εγκαταλείψει τη χώρα αυτή, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών εταιρειών.

Από την άλλη, η αύξηση του κόστους παραγωγής προκάλεσε μείωση του συγκρίσιμου περιθωρίου λειτουργικών κερδών κατά 150 μονάδες βάσης και έφτασε στο 10,1% το 2022 από 11,6% το 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο όμιλος, το κόστος Η παραγωγή ανά κιβώτιο αυξήθηκε το 2022 κατά 17,7% σε σύγκριση με το 2021.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Coca-Cola HBC AG που ανακοίνωσε την Τρίτη, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις το 2022 ανήλθαν σε 9,19 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,3% σε σύγκριση με το 2021. Χωρίς τη Ρωσία και την Ουκρανία, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανήλθε σε 22,7%. σε βιολογική βάση.

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν της τάξης του 12,4% (χωρίς Ρωσία και Ουκρανία), κυρίως λόγω των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ενεργειακών ποτών, αλλά και του καφέ, στους οποίους πλέον ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 24,2%, αλλά τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 624,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,1%.

Ειδικά στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων ποτών αυξήθηκε με χαμηλό διψήφιο ρυθμό, κυρίως λόγω της κατηγορίας του νερού, η οποία είχε καλές επιδόσεις και η κατανάλωση στο κανάλι εκτός σπιτιού ανέκαμψε.

Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε με υψηλό μονοψήφιο αριθμό, κυρίως από την Coke Zero, τη Fanta και τα ανθρακούχα ποτά για ενήλικες, ενώ τα ενεργειακά ποτά αυξήθηκαν μεταξύ 20% και 30%.

Για το 2023 ο όμιλος αναμένει αύξηση πωλήσεων κατά 5-6%, μεταβολή των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση από -3% σε 3%.

Από news