Κατασκευασμένο τον 17ο αιώνα, το Παλάτι των Ιησουιτών (γνωστό και ως Μονή Ιησουιτών της Καλαμίτσιας) βρίσκεται στην περιοχή Καλαμίτσια της Νάξου. Τον 18ο αιώνα η μονή περιήλθε στα καθολικά τάγματα και έκτοτε ανήκει στο Καθολικό Ίδρυμα Νάξου. Είναι καταχωρημένο ως ιστορικό μνημείο. Το παλάτι των Ιησουιτών είναι επί του παρόντος έρημο και το άλλοτε πολυτελές μοναστήρι έχει ερειπωθεί.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου και το Καθολικό Ίδρυμα Νάξου ενώθηκαν για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για τη μελέτη για την ανοικοδόμηση του Παλατιού των Ιησουιτών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του Καθολικού Ιδρύματος Νάξου Ιάκωβος Ναυπλιώτης.

Το όφελος από την αναστήλωση του μοναστηριού είναι ξεκάθαρο καθώς η διάσωση αυτού του ιδιαίτερα ελληνικού μνημείου θα προσελκύσει επισκέπτες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ιστορία του νησιού.

Η συμφωνία αφορά την τοπογραφική μελέτη του Παλατιού των Ιησουιτών, παράλληλα με την προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη του μνημείου, ώστε να συνταχθεί προϋπολογισμός. Η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της συμφωνίας, με εποπτικό όργανο το Τμήμα Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η διάρκεια της προγραμματικής συμφωνίας είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Από news