Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αύξηση 50 ευρώ στις μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών τους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 75 μονάδες βάσης του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που οδήγησε στην άνοδο του Euribor 3 μηνών στο 0,816%.

Η αυξημένη δόση συγκρίνεται με αυτό που πλήρωσαν τα νοικοκυριά όταν το Euribor ήταν σε μηδενικά επίπεδα, δηλαδή από τα μέσα Ιουλίου και μετά, όταν η ΕΚΤ ανακοίνωσε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Έκτοτε το Euribor 3 μηνών, βάσει του οποίου τιμολογείται η πλειονότητα των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, αυξάνεται σταθερά φτάνοντας το 0,816%.

Δεδομένου ότι οι προβλέψεις ανεβάζουν το Euribor 3 μηνών πάνω από 2% μέχρι το τέλος του έτους –σύμφωνα με εκτιμήσεις θα φτάσει στο 2,05%– το βάρος της μηνιαίας δόσης για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο, π.χ. 100.000 ευρώ και με αρχικό επιτόκιο 3 %, αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 ευρώ και ανάλογα με την περίοδο αποπληρωμής να φτάσει έως και τα 110 ευρώ σε σχέση με τη δόση που καταβλήθηκε τον Ιούλιο.

Πρόκειται για δάνεια που έχουν συρρικνωθεί την τελευταία πενταετία, για τα οποία το μεγαλύτερο μέρος της δόσης αφορά τους τόκους, καθιστώντας αυτούς τους δανειολήπτες τους μεγάλους χαμένους από την αύξηση των επιτοκίων της Πέμπτης.

Για τις μικρές επιχειρήσεις, η αύξηση του Euribor 3 μηνών από τα μέσα Ιουλίου μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου 80 € μηνιαίως για ένα μέσο δάνειο 200.000 € με αρχικό επιτόκιο 5,50%, αλλά θα ξεπεράσει τα 200 € εάν Το Euribor αγγίζει το 2%, όπως λένε οι προβλέψεις. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος έως και 2,50%, που προβλέπεται για το επόμενο έτος, σημαίνει ότι η αύξηση της μηνιαίας δόσης για το ίδιο δάνειο μεταφράζεται σε περίπου 260 € και επιβαρύνει σημαντικά μια μικρή επιχείρηση, η οποία ήδη αντιμετωπίζει αυξημένη λειτουργία. δικαστικά έξοδα.

Η επιβάρυνση από την άνοδο των επιτοκίων είναι σήμερα διαχειρίσιμη για τα νοικοκυριά που έχουν δάνεια από το παρελθόν, π.χ. από το 2005 έως το 2008, και ήταν συνεπή στις υποχρεώσεις τους τα προηγούμενα έτη. Αυτοί οι δανειολήπτες έχουν αποφύγει την αναδιάταξη των δανείων τους και ως εκ τούτου την παράταση της περιόδου αποπληρωμής των οφειλών τους.

Τα δάνεια αυτά έχουν συμπληρώσει την περίοδο πληρωμής των τόκων, άρα οι δανειολήπτες είναι οι μεγάλοι ωφελούμενοι της περιόδου των χαμηλών επιτοκίων, αφού έχουν πάρει δάνειο με μηδενικό επιτόκιο και χαμηλό περιθώριο.

Από news