Η εισηγμένη στο Nasdaq Advent Technologies Holdings, ηγέτης στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη ενός πιλοτικού έργου με την Vantage Towers Greece για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της αντικατάστασης των γεννητριών ντίζελ με κυψέλες καυσίμου.

Η Vantage Towers Greece είναι η μόνη ανεξάρτητη εταιρεία παθητικής υποδομής στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 5.250 τοποθεσίες για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Vodafone Greece και Wind Hellas.

Με την αντικατάσταση των γεννητριών ντίζελ με κυψέλες καυσίμου σε μη μόνιμες εγκαταστάσεις που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθίσταται δυνατός ο εφοδιασμός τους με ηλεκτρική ενέργεια που είναι ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Ως μέρος του πιλοτικού έργου, η Vantage Towers Greece, θυγατρική του Ομίλου Vantage Towers, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες παθητικής υποδομής στην Ευρώπη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των συστημάτων κυψελών καυσίμου βιομεθανόλης της Advent ως εφεδρικές και πρωτογενούς ενέργειας για τους σταθμούς βάσης της.

Αυτή η νέα συνεργασία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη συνολική στρατηγική της Vantage Towers, η οποία στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ψηφιοποίησης στην Ευρώπη με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλο το δίκτυό της χρησιμοποιώντας λύσεις καθαρής ενέργειας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου στην Ελλάδα, η Advent και η Vantage Towers θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ευρύτερων συνεργασιών, δήλωσαν.

Από news