Πάνω από μισό εκατομμύριο άνεργοι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, οπότε το ποσοστό ανεργίας, αν και μειώνεται, παραμένει σε σημαντικά υψηλά επίπεδα (10,9% τον Μάρτιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) και σχεδόν εννέα στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ψάχνουν – μάταια – για τους εργαζόμενους.

Η έλλειψη ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και οι πολλές κενές θέσεις παράλληλα με την υψηλή ανεργία είναι οι μορφές του ίδιου εξαιρετικά περίπλοκου προβλήματος, που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο για τουλάχιστον μια δεκαετία. και τα τελευταία δύο χρόνια έκανε πολύ έντονα την εμφάνισή του και στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών τάσεων και στρεβλώσεων στις αγορές εργασίας – δηλαδή στους διάφορους τομείς και επαγγέλματα, στην οικονομία, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνία.

Όπως εξηγεί στην Καθημερινή ο Χρήστος Γούλας, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης στις αγορές εργασίας είναι ένα μετρήσιμο γεγονός που είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. , αν και παρατηρείται απλοποίηση των παραμέτρων που ουσιαστικά περιορίζει τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος μέσω της διαμόρφωσης ανάλογα στοχευμένων δημόσιων πολιτικών.

Λέει ότι η δυσκολία των εταιρειών να βρουν προσωπικό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις περισσότερες μεταποιητικές βιομηχανίες δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, με έναν σημαντικά υψηλό αριθμό εργαζομένων που βλέπουν τις δεξιότητές τους υποτιμημένες και υποτιμημένες, και στην περίπτωση των ανέργων, αγνοούνται από επιχειρήσεις των οποίων η δομή και οργάνωση παραγωγής βασίζεται σε χαμηλά -Εργασία εντατικού κόστους.

Η οικονομική ανάπτυξη της τελευταίας τετραετίας, με τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, έχει μεγεθύνει το πρόβλημα, καθώς ενίσχυσε τη ζήτηση για συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες, αυξάνοντας φυσικά την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και στις επιλογές των εργαζομένων, διευθυντής απασχόλησης και εργατικός στον ΣΕΒ, Χρήστος Ιωάννου, επισημαίνει στην Καθημερινή.

Από news