Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και όλα τα κόμματα παρουσιάζουν το όραμά τους για την Ελλάδα, θα ήταν χρήσιμο να δηλώσουν τη θέση τους για το ζωτικό ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης στη χώρα μας. Η έρευνα δημιουργεί οικοσυστήματα που ενθαρρύνουν τους νέους ερευνητές και φέρνουν στο σπίτι όσους μετακόμισαν στο εξωτερικό, οδηγεί σε εφαρμοσμένη έρευνα που τονώνει την οικονομία, ενισχύει τη χώρα σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η άμυνα και η εκπαίδευση. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η έρευνα είναι ένας από τους τομείς στους οποίους μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, και με το καλό ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών, μπορεί να εμπνεύσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τόλμη καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Γιατί τότε η έρευνα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτά που επιτυγχάνουν άλλες χώρες (και Έλληνες του εξωτερικού); Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για έρευνα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (1,5% έναντι 2,2%), ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και στη δική μας, το βασικό πρόβλημα είναι ο κατακερματισμός του ερευνητικού περιβάλλοντος. Αυτό οδηγεί σε σπατάλη κεφαλαίων και στην έλλειψη ενιαίας στρατηγικής και συντονισμού. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι εξ ορισμού έρευνα, είναι αποκομμένη από τα ερευνητικά κέντρα. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας που θα μπορούσε να είναι καρποφόρα. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι ελάχιστη.

Ποιο κόμμα όμως θα τολμούσε να υιοθετήσει την ιδέα ενός Εθνικού Οργανισμού Ερευνών, ή έστω ενός υπουργείου, που θα ένωνε όλες τις δυνάμεις και τα κονδύλια σε μια ενιαία εθνική στρατηγική; Ποια θα ξεπερνούσε εμπόδια και φέουδα, απελευθερώνοντας ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επιχειρηματίες; Τι θα έδινε στη χώρα περιθώριο ανάπτυξης; Χρειαζόμαστε μια απάντηση γρήγορα. Διότι, όπως τόνισε ο Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την Πέμπτη: «Η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα».

Από news