Η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και στην πολιτική παροχών με στόχο να κατευθύνει τα μέτρα στήριξης σε δικαιούχους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Κυβερνητικά στελέχη λένε ότι το ισχύον σύστημα δημιουργεί στρεβλώσεις και σε σημαντικό βαθμό οι πόροι του προϋπολογισμού δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών. Ένας από τους λόγους που η κυβέρνηση απέρριψε τη χρήση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών στο έλεος της ενεργειακής κρίσης, έγκειται στο γεγονός ότι η φοροδιαφυγή ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα ήταν επιλέξιμες εκτός αν δήλωσαν τα πραγματικά τους εισοδήματα, ενώ όσοι είχαν πραγματικές ανάγκες δεν θα λάμβαναν στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρείται ο τρόπος διαχείρισης των παροχών, με την κυβέρνηση να αναζητά την κατάλληλη λύση που θα καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας που χρειάζεται στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα υπολογιστούν και άλλες παράμετροι με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που φαίνονται σήμερα.

Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες είναι πιθανό να αποκλείσουν χιλιάδες νοικοκυριά από τα επιδόματα.

Από news