Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης κατέθεσε την Τρίτη στη Βουλή στοιχεία για 41 δανειακές συμβάσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μέρος του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Οι συμβάσεις θα επανεξεταστούν αρχικά από τη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πριν προχωρήσουν στην ολομέλεια.

Οι δανειακές συμβάσεις αποτελούν μέρος έργων RRF συνολικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ που πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2026.

Από τα 1,8 δισ. ευρώ, τα 824,4 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια RRF, τα 549,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από εμπορικές τράπεζες και τα υπόλοιπα 439 εκατ. ευρώ είναι επενδυτικό κεφάλαιο.

Το μέσο επιτόκιο των ανωτέρω δανείων, τα οποία υπογράφηκαν όλα έως τις 31 Οκτωβρίου, είναι 1,1% και ο μέσος χρόνος αποπληρωμής είναι 11 έτη.

Τα περισσότερα από τα επενδυτικά σχέδια (43%) στο στάδιο της σύμβασης εμπίπτουν στην κύρια κατηγορία του Greece 2.0, Green Transition.

Το υπόλοιπο (57%) ανήκει στις άλλες κύριες κατηγορίες Εξωστρέφειας, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης.

Μερικά από τα σχέδια αφορούν περισσότερες από μία κατηγορίες.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί συνολικά 210 επενδυτικά έργα για το σχέδιο Greece 2.0 και βρίσκονται σε διάφορα στάδια διεκπεραίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 8,22 δισ. ευρώ: 3,48 δισ. ευρώ είναι δάνεια RRF, 2,74 δισ. ευρώ είναι τραπεζικά κεφάλαια και 2 δισ. ευρώ είναι επενδυτικό κεφάλαιο.

Από news