Το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι θα εισαγάγει έναν ελάχιστο συντελεστή εταιρικού φόρου 15% σε πολυεθνικούς και εγχώριους ομίλους ή εταιρείες με συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα εξετάσει επίσης τρόπους για τον μετριασμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία.

Το υπουργείο ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι μετά από ομόφωνη συμφωνία για την ευρωπαϊκή οδηγία για τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, θα ετοιμάσει τα απαραίτητα νομοσχέδια για τη μεταφορά της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό δίκαιο.

Παράλληλα, το υπουργείο πρόσθεσε ότι «θα εξετάσει τρόπους για τον μετριασμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία».

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία να εφαρμόσουν σε επίπεδο ΕΕ την ελάχιστη φορολογική συνιστώσα, γνωστή ως Πυλώνας 2, της μεταρρύθμισης της διεθνούς φορολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με στόχο την επιβολή ελάχιστου συντελεστή 15% στα κέρδη μεγάλων πολυεθνικοί και εγχώριοι όμιλοι ή εταιρείες με συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Από news