Οι φοροαπαλλαγές ανέρχονται στο 26,7% των φορολογικών εσόδων, ή στο 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, καθώς φτάνουν τα 12,9 δισ. ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημίες δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα σε κληρονομιές και κέρδη από τυχερά παιχνίδια, καθώς δεν υποστηρίζονται από υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος είναι πολύ υψηλότερο και μη μετρήσιμο σε πολλές φορολογικές πηγές. Ωστόσο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, αν δεν υπήρχαν οι φοροαπαλλαγές, το κράτος θα είχε δυνητικά σημαντικά αυξημένα έσοδα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων: οι εισπράξεις του πέρυσι ανήλθαν σε 10,3 δισ. ευρώ, ενώ οι απαλλαγές από αυτή την κατηγορία ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

Οι δίδυμες κρίσεις ενέργειας και υγείας διόγκωσαν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως φαίνεται από την έκθεση για τις φορολογικές δαπάνες που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό του 2023. Στα έτη διάσωσης πολλές φορολογικές ελαφρύνσεις καταργήθηκαν, ενώ άλλες μειώθηκαν σημαντικά, με στόχο αφενός τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους και αφετέρου την εισαγωγή μιας πιο ορθολογικής χρήσης για ομάδες που χρειάζονται πραγματικά κρατική στήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών το 2021 έφτασε τις 1.047, με το δημοσιονομικό τους κόστος να αγγίζει τα 12,88 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ένα χρόνο νωρίτερα οι φοροαπαλλαγές είχαν ανέλθει σε 967, με το κόστος τους να ανέρχεται στα 8,9 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 4 δισ. ευρώ. Αυτές οι φορολογικές απαλλαγές περιλαμβάνουν επιστρεφόμενες προκαταβολές, αποζημίωση ειδικού σκοπού κ.λπ.

Άλλες 200 απαλλαγές και μειώσεις έχει ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στη φορολογία κεφαλαίου προέκυψαν 129 απαλλαγές και μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ, Ειδικό Φόρο Ακινήτων, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές, ύψους 3,89 δισ. ευρώ.

Μια άλλη κατηγορία είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με 75 απαλλαγές και εκπτώσεις συνολικού ύψους 821,9 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες απαλλαγών αφορούν τέλη χαρτοσήμου, φόρο ασφάλισης, φόρο κατανάλωσης, τέλη ταξινόμησης οχημάτων και τέλη κυκλοφορίας.

Από news