Οι νέοι αυξημένοι φορολογητέοι συντελεστές ακινήτων, γνωστοί επίσημα ως «αντικειμενικές αξίες», που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022, οδηγούν σε αύξηση της φορολογητέας αξίας των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των πραγματικών εισοδημάτων τους («tekmiria» στο Ελληνικά).

Για ορισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, ή ακόμα και ενοικιαστές, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες καθώς θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους. Από την άλλη, σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες έχουν υποχωρήσει, θα πέσει και η τεκμηρία.

Επομένως στις περιοχές όπου οι συντελεστές ζώνης ανεβαίνουν πάνω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμήρια των κατοικιών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος αυξάνονται κατά 40%.

Σε εκείνες τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες αυξήθηκαν πάνω από 5.000 ευρώ/τ.μ., η house tekmiria εκτιμά αύξηση 21,43%.

Σε περιοχές που οι τιμές της αντικειμενικής ζώνης έπεσαν κάτω από το όριο των 2.800€/τ.μ., η στάθμη τεκμηρίων των κατοικιών θα μειωθεί κατά 28,57%.

Για παράδειγμα, οι κάτοικοι του 3ου διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων κινδυνεύουν να πιαστούν σε αυτή την παγίδα, με τα ποσοστά ζώνης να αυξάνονται από 2.300 ευρώ σε 3.200 ευρώ/τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αστεροσκοπείου, Πετραλώνων, Μεταξουργείου και Θησείου). Ομοίως, οι κάτοικοι του 1ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης (δηλαδή του ιστορικού κέντρου της πόλης), οι κάτοικοι του Δήμου Πειραιά και Παλαιού Φαλήρου κ.α.

Στη Σαντορίνη και τη Μύκονο η ανώτατη τιμή ζώνης ξεπερνά πλέον το όριο των 5.000 ευρώ και όσοι δεν μπορούν να καλύψουν τα τεμίρια με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Για ιδιοκατοίκηση ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες δευτερεύουσες κατοικίες το επίπεδο της τεμιριάς ορίζεται στο 50% της τεκμαρτής αξίας της κύριας κατοικίας μαζί με τον βοηθητικό της χώρο.

Εάν η κατοικία ενοικιάζεται για ορισμένους μήνες του έτους, τα ετήσια ποσά των τεμαχίων τόσο για την κύρια όσο και για τη δευτερεύουσα κατοικία θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες της μίσθωσης.

Από news