Φορολογικά κίνητρα για την αντιστροφή της διαρροής εγκεφάλων

Το ελληνικό brain drain, δηλαδή η μαζική μετανάστευση επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, ήταν έντονο και συνέχιζε να επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι εγκατέλειψαν τη χώρα και τις οικογένειές τους αναζητώντας μια καλά αμειβόμενη εργασία με προοπτικές εξέλιξης και ένα εργασιακό περιβάλλον ανάλογο των προσόντων τους.

Το φαινόμενο αποδυνάμωσε ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας, γεγονός που προβληματίζει διαδοχικές κυβερνήσεις.

Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να αναστρέψει τη διαρροή εγκεφάλων και να τη μετατρέψει σε κέρδος εγκεφάλων με την εφαρμογή κανονισμών που καθιερώνουν έναν νέο τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από εργαζομένους και επιχειρηματικές δραστηριότητες που προκύπτουν στην Ελλάδα, για άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. του 2021.

Ουσιαστικά, θεσπίζει φορολογικά κίνητρα στους ανθρώπους να επιστρέψουν και να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους επταετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από τη λεγόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του δηλωθέντος εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία και/ ή επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στη χώρα.

Φυσικά, οι μεμονωμένοι φορολογούμενοι πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να επωφεληθούν από αυτό το καθεστώς και το συνοδευτικό φορολογικό κίνητρο. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Πρώτον, το ενδιαφερόμενο άτομο δεν θα έπρεπε να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα για πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, κάποιος που θέλει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στο εξωτερικό τουλάχιστον από το 2017 και μέχρι σήμερα. Δεύτερον, η μεταφορά φορολογικής κατοικίας πρέπει να γίνεται από χώρα της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από κράτος με το οποίο ισχύει σήμερα συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Τρίτον, το άτομο πρέπει να δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια και θα πρέπει να απασχοληθεί (μισθωτός ή μη) για να παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα, είτε σε τοπικό νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο είτε σε αλλοδαπή εταιρεία που έχει μόνιμη παρουσία στη χώρα αυτή.

Παρά το γεγονός ότι φαίνεται τρομακτική, η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα από άλλη χώρα, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι απλή και δεν περιλαμβάνει πλέον τις γραφειοκρατικές επιπλοκές με τις οποίες συνδεόταν η Ελλάδα.

Η Έλλη Κομηνέα είναι οικονομολόγος και φοροτεχνική.

Από news