Η Fitch Ratings ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο BB+ με σταθερή προοπτική, αν και αναμενόταν αναβάθμιση σε θετική.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας υποστηρίζεται από διαρθρωτικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών διακυβέρνησης, των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που είναι από τους υψηλότερους μεταξύ των ομοτίμων υποεπενδυτικών βαθμών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι αυτές οι δυνάμεις αντιστοιχούν στις κληρονομιές του δημόσιου χρέους. κρίση, που περιλαμβάνει μεγάλα αποθέματα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και χαμηλές μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες και ευπάθειες στον τραπεζικό τομέα.

Ο Fitch αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 2,3% το 2023 (από 0,9%), χάρη στη θετική επίδραση μεταφοράς (1,5 π.μ., δεδομένης πολύ ισχυρότερης από την αναμενόμενη απόδοση το τέταρτο τρίμηνο του 2022) και στους μειωμένους ενεργειακούς κινδύνους.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος, αντανακλώντας τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και τη μειωμένη πιστωτική ζήτηση. Αντίθετα, η ανάπτυξη των επενδύσεων θα παραμείνει σταθερή χάρη στην απορρόφηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ενώ τομείς όπως ο τουρισμός θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις εξαγωγές», ανέφερε στη δήλωσή της η Fitch.

Από news