Πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ που εγκατέλειψαν την Ουκρανία ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022 έχουν λάβει προσωρινή προστασία σε χώρες της ΕΕ, δήλωσε ο στατιστικός βραχίονας της ΕΕ.

Σε έκθεσή της, η Eurostat ανέφερε ότι οι κύριες χώρες που θα φιλοξενήσουν τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία έως τα τέλη Μαΐου ήταν η Γερμανία (1.111.590 άτομα, 28% του συνόλου), η Πολωνία (991.375, 25%) και η Τσεχική Δημοκρατία (340.090, 8). %).

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε μέλους της ΕΕ, οι υψηλότεροι αριθμοί συνολικών δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλια άτομα τον Μάιο του 2023 παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (32,3), την Εσθονία (26,4), την Πολωνία (26,3), τη Λιθουανία (24,9), τη Βουλγαρία ( 23,1) και τη Λετονία (22,5), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ ήταν ίσο με 9,0 ανά χίλια άτομα.

Μέχρι τον Μάιο του 2023, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν το 98% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (46,6%· πλειοψηφία 35-64 ετών) των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Τα παιδιά αντιπροσώπευαν λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (34,6%), ενώ οι ενήλικες άνδρες αποτελούσαν λιγότερο από το ένα πέμπτο (18,8%) του συνόλου.

Η Ελλάδα έχει προσφέρει σε περισσότερους από 23.600 Ουκρανούς προσωρινή προστασία.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πρόκειται να φτάσει τις 500 ημέρες αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα ζοφερό ορόσημο για μια σύγκρουση που μαίνεται χωρίς τέλος.

Από news