Η τελική προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δύο φορές παρατεταμένη, λήγει την Τρίτη και οι φορολογικές αρχές είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τους πιο εκτεταμένους ελέγχους που έχουν γίνει ποτέ για την ακρίβεια των δηλώσεων των φορολογουμένων.

Τα νέα διαδικτυακά συστήματα επέτρεψαν στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να κατέχει δεδομένα σχετικά με τα ασφαλιστικά συμβόλαια, το κόστος των νοσοκομειακών θεραπειών, τα σχολικά δίδακτρα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Θα δώσει επίσης προτεραιότητα στον έλεγχο των δραστηριοτήτων τραπεζικών λογαριασμών με υπόλοιπο άνω των 100.000 ευρώ και χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Οι αρχές ενδιαφέρονται για το αν όλα αυτά τα ποσά έχουν δηλωθεί ή είναι προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη τη δυνατότητα να καθορίσουν εάν οι δαπάνες αντιστοιχούν στο εισόδημα και σε περίπτωση υπέρβασης φόρου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για να διαπιστωθεί από πού προέρχονται τα χρήματα. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένο οι φορολογούμενοι να «ξεχνούν» να δηλώνουν εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή κατατεθεί στο εξωτερικό.

Η ανεξάρτητη αρχή έχει πλήρη στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς που, σωρευτικά, παρουσίασαν δραστηριότητα άνω των 100.000 ευρώ. Μπορούν να ελέγχουν τις μεταφορές χρημάτων, τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, με οποιοδήποτε μέσο και τις μεταφορές προς και από τρίτα πρόσωπα.

Οι ίδιες αναλυτικές πληροφορίες είναι γνωστές για τα χαρτοφυλάκια, τόσο για το τρέχον όσο και για τα προηγούμενα έτη. Όπως ήδη ειπώθηκε, οι φορολογικές αρχές ενδιαφέρονται, αρχικά, για χρηματοοικονομικά χαρτοφυλάκια αξίας άνω των 200.000 ευρώ, αν και θα γίνει τελικά η εμβάθυνση σε μικρότερα. Οι αρχές γνωρίζουν επίσης, φυσικά, τους τόκους που κερδίζονται και τον φόρο επί αυτών.

Διαθέτουν επίσης δεδομένα σχετικά με μερίσματα, χρήματα που κατατίθενται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξόφληση όλων των τύπων δανείων (υποθήκες, καταναλωτικά), συμπεριλαμβανομένων των τόκων, των προμηθειών για καθυστερημένες πληρωμές δανείων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Οι αρχές έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σχετικά με ασφαλιστήρια συμβόλαια κάθε είδους: ζωής, θανάτου, προσωπικού ατυχήματος και ασθένειας. Σε σχέση με αυτό, γνωρίζουν πόσα έχετε ξοδέψει σε νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγείας.

Οι δαπάνες όλων για τα δίδακτρα, ακόμη και για τους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων είναι επίσης στα χέρια των φορολογουμένων. Μένει να δούμε πόσα επιπλέον έσοδα θα ανακαλυφθούν.

Από news