Τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι άκρως αποτελεσματικά καθώς σχεδόν δύο στους τρεις ωφελούμενους εξακολουθούν να εργάζονται 12 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος απασχόλησης στο οποίο συμμετείχαν.

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ (πρώην Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ) προκύπτουν από την αξιολόγηση των έργων, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παρά το γεγονός ότι ήταν το κυρίαρχο ερώτημα όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς κανείς να γνωρίζει προόδου των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων εργασίας τους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 64% των ανέργων που έγιναν επιδοτούμενοι εργαζόμενοι σε ένα από τα προγράμματα που αξιολογήθηκαν εξακολουθούσαν να εργάζονται. Τα στοιχεία δεν δείχνουν ακόμη –καθώς θα υπάρξει λεπτομερέστερη επεξεργασία– εάν παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη που συμμετείχε στο πρόγραμμα ή με κάποιον άλλο, αλλά δείχνουν ότι, με βάση τον ΑΦΜ τους, τα δύο τρίτα του Οι δικαιούχοι παραμένουν εντός του συστήματος Ergani – δηλαδή εργάζονται.

Επίσης, τα στοιχεία δεν δείχνουν τη σχέση εργασίας που θα έδειχνε το ύψος του μισθού, αλλά αυτό προβλέπεται από τον προγραμματισμό, καθώς αναμένεται διασύνδεση της ΔΥΠΑ με το σύστημα Εργάνη και τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). .

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ ανέλυσε συνδυαστικά δεδομένα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας και από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας για συνολικά 40.000 δικαιούχους 11 διαφορετικών προγραμμάτων δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 έως Δεκεμβρίου 2021. είναι έργα που ενεργοποιήθηκαν κατά την κρίση του Covid και τα περισσότερα από αυτά δεν προέβλεπαν ως προϋπόθεση τη διατήρηση του δικαιούχου για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησης. Ακόμη και για εκείνα που περιείχαν ρήτρα διατήρησης του δικαιούχου, η καθορισμένη περίοδος ήταν μόνο τρεις έως έξι μήνες το πολύ. Επομένως, οι 12 μήνες είναι σημαντικά επαρκής χρόνος για να διαπιστωθεί εάν οι άνεργοι παραμένουν στην αγορά εργασίας ή όχι.

Από news