Συνολικά 291 επενδυτικά έργα με συνδυασμένο προϋπολογισμό 10,53 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» το 2022.

Από αυτό το ποσό, τα 4,5 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), 3,51 δισ. ευρώ ήταν κεφάλαια από τράπεζες και 2,52 δισ. ευρώ ήταν κεφάλαια που συνέθεσαν επενδυτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης σημείωσε ότι «έχει καταγραφεί έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα καθώς μέσα σε έξι μήνες έχουν υποβληθεί 291 προτάσεις ενώ οι επενδύσεις είναι διάσπαρτες, γεωγραφικά, σε περισσότερους από 100 δήμους της χώρας».

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης χρηματοδότησης και αφορούν πολλούς διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο μέχρι την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Περισσότερες από τις μισές προτάσεις, ή 167 συνολικά, ύψους 2,25 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία έχει οριστικοποιηθεί με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων για 68 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,22 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ είναι από το RRF, 1,28 δισ. ευρώ από τράπεζες και 741 εκατ. ευρώ από επενδυτές. . Τα δάνεια έχουν επιτόκιο 1,2% και διάρκεια αποπληρωμής 11 χρόνια, κατά μέσο όρο.

Από news