Δύο στους πέντε Έλληνες ηλικίας 16 ετών και άνω δεν επισκέφτηκαν κανέναν πολιτιστικό χώρο ή διάβασαν κανένα βιβλίο το 2022 επειδή δεν τους ενδιέφεραν ή δεν τους άρεσαν, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η Έρευνα του 2022 για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης διαπίστωσε επίσης ότι το 47,6% των ερωτηθέντων δεν παρακολούθησαν αθλητικές εκδηλώσεις και το 62,2% δεν ασκούσαν καμία πολιτιστική δραστηριότητα, όπως μουσική, τέχνη ή φωτογραφία.

Συνολικά, τρεις στους πέντε ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή πλήρως ικανοποιημένοι με τη ζωή τους το 2022, ανέφερε η έρευνα.

Ενώ το 5,2% του πληθυσμού αισθάνθηκε απόλυτα ικανοποιημένο με τη ζωή του συνολικά, αυτό σε σύγκριση με το 1,1% των ερωτηθέντων στο άλλο άκρο της κλίμακας, που δήλωσαν ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι.

Όταν ρωτήθηκαν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 σχετικά με την ικανοποίησή τους από τη ζωή, το 58,8% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος (βαθμοί 7 έως 9 στην κλίμακα).

Όσον αφορά την ικανοποίηση από την οικονομική του κατάσταση το 2021, το 5,7% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καθόλου ικανοποιημένο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για όσους δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι ανήλθε στο 1,9%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (70,2%) του φτωχού πληθυσμού – που ορίζεται ως εκείνοι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας – δήλωσαν ότι δεν ήταν καθόλου ή κάπως ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανήλθε σε 25,9%.

Περίπου το 55,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ένιωσε ποτέ μοναξιά και το 41,1% δήλωσε ότι ήταν χαρούμενος τις περισσότερες φορές.

Σχεδόν εννέα στους δέκα (88,2%) δήλωσαν ότι είχαν κάποιον από τον οποίο μπορούν να ζητήσουν ηθική, υλική ή οικονομική βοήθεια.

Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων είπε ότι συναντούσε τους συγγενείς του κάθε μέρα και το 44% είπε ότι επικοινωνούσε καθημερινά μαζί τους.

Κάτω από έναν στους δέκα (7,4%) δήλωσαν ότι συμμετείχαν εθελοντικά σε επίσημες κοινωνικές δραστηριότητες, σε άτυπες κοινωνικές οργανώσεις (6,0%) ή ότι ήταν πολιτικά ενεργοί (6,3%).

Από news