Επιτρέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση το 2023

Ανοιχτή παραμένει η πόρτα της συνταξιοδότησης πριν από τα 62 έτη για χιλιάδες εργαζόμενους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον πληρούσαν τις ειδικές προϋποθέσεις που είχαν προβλεφθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή η ύπαρξη εξαρτώμενου ανηλίκου την περίοδο 2010-2015, καθώς και η εξαγορά επιπλέον ετών, που δίνουν στους εργαζόμενους εντός του 2023 τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, είτε με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη.

Τα ειδικά όρια ισχύουν και τη νέα χρονιά, τα οποία εκτιμούν οι ειδικοί θα χαρακτηριστούν, όπως και το 2022, από τη μαζική συνταξιοδότηση, πρόωρη ή κανονική, εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Κι αυτό γιατί ωριμάζουν πλέον τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ατόμων που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας τη δεκαετία του 1980, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και οι εξαιρέσεις που προβλέπονταν το 2015, ώστε η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης να μην ανατρέψει απότομα τα σχέδια ζωής. του ασφαλισμένου.

Να σημειωθεί βέβαια ότι κατά γενικό κανόνα για το 2023 η σύνταξη με πλήρη σύνταξη γίνεται στα 62 έτη μετά από συνολικά 40 έτη ασφάλισης, καθώς και σε ηλικία 67 ετών, με τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας με καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Από news