Το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούν ότι το έλλειμμα του 2022 θα είναι τελικά 1-1,2 δισ. ευρώ λιγότερο από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, γεγονός που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για το 2023.

Σύμφωνα με πηγές, στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπουν ακόμη και πρωτογενές έλλειμμα 1-1,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2022, ενώ μεταξύ των τεχνοκρατών υπάρχουν επίσης εκτιμήσεις ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και στο 0,5% του ΑΕΠ.

Προεκλογικά, ο πειρασμός για επιδόματα είναι μεγάλος – άλλωστε έχει ήδη ανακοινωθεί ότι οι συνταξιούχοι που δεν έλαβαν αύξηση θα λάβουν επιδόματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένα μέρος του επιπλέον περιθωρίου θα διατεθεί σε μέτρα στήριξης, πρέπει να αποφευχθούν τυχόν αλόγιστα οφέλη, επιλέγοντας προσεκτικά τους τομείς προτεραιότητας, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή η ενίσχυση της υγείας, λένε οικονομικοί αναλυτές.

Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου, τουλάχιστον ένα μέρος θα διατηρηθεί και στο βαθμό που είναι μόνιμο θα κατευθυνθεί στα μέτρα πολιτικής που σχεδιάζονται για την επόμενη τετραετία.

Αναλυτές προτείνουν να διατεθεί για τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Άλλοι συμβουλεύουν την προσθήκη του στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, για να επιτευχθεί η ταχύτερη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επενδυτικό βαθμό.

Από news