Το αυξανόμενο κόστος ζωής και η ανάγκη εξασφάλισης σταθερού μισθού φαίνεται ότι ήταν οι κύριοι μοχλοί στις προτιμήσεις των πανεπιστημίων φέτος, σύμφωνα με ανάλυση των εντύπων αιτήσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι.

Πραγματοποιήθηκε από τον μαθηματικό Στράτο Στρατηγάκη, ένα από τα κύρια ευρήματα της μελέτης ήταν η αξιοσημείωτη αύξηση των υποψηφίων σε πιο αγροτικές περιοχές της χώρας που επιλέγουν σχολεία κοντά στο σπίτι σε αντίθεση με εκείνα σε μεγαλύτερες πόλεις.

Η Σχολή Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, για παράδειγμα, είδε τον αριθμό των υποψηφίων που το ανέφεραν ως την κορυφαία προτίμησή τους –υπαγορεύεται από την εγγύτητα– σχεδόν τριπλασιάστηκε φέτος σε 108 από 39, ενώ ο συνολικός αριθμός υποψηφίων που το κατέταξαν μεταξύ οι προτιμήσεις τους –δηλαδή πανελλαδικά– μειώθηκαν κατά 214 από 3.042 σε 2.828.

Παρόμοια εικόνα προέκυψε με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Κοζάνη και το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Ο Στρατηγάκης διαπίστωσε επίσης αύξηση της ζήτησης για την Ακαδημία Ελληνικής Αστυνομίας με έδρα την Αθήνα –όπου εξασφαλίζεται δουλειά, σταθερός μισθός και προαγωγές– με 1.239 υποψηφίους να την προτιμούν έναντι 752 το 2021. Η προσχολική εκπαίδευση έχει γίνει επίσης πιο ελκυστική, με 3.281 περισσότεροι υποψήφιοι φέτος σε σύγκριση με πέρυσι.

Από news