Το επενδυτικό ταμείο που δημιουργήθηκε για το εισόδημα επικουρικής σύνταξης νέων (ΤΕΚΑ) μέσω των εισφορών τους έχει ήδη εγγράψει 145.000 εργαζόμενους και 65.000 εργοδότες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Ταμείο Καθορισμένων Εισφορών Ελληνικών Επικουρικών Συντάξεων έχει ήδη ξεπεράσει τους στόχους και πλέον διαχειρίζεται 20 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Οι εγγραφές εργαζομένων και εργοδοτών ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022 και τα χρήματα συγκεντρώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Με στόχο τη διασφάλιση επικουρικών συντάξεων στους νέους, η ΤΕΚΑ είναι νομικός φορέας δημοσίου δικαίου και είναι υπεύθυνος για την επένδυση των εισφορών.

Το κεφάλαιο, που περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες εισφορές, επενδύεται και οι αποδόσεις πιστώνονται ξανά στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.

Στο τέλος της εργασιακής ζωής ενός ατόμου, το συσσωρευμένο κεφάλαιο (το άθροισμα των εισφορών και των επιστροφών), μεταφράζεται σε ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη.

Το νέο σύστημα προβλέπει και αναπηρικές και επιζώντες συντάξεις, ενώ τις ατομικές εισφορές εγγυάται το κράτος.

Το TEKA δημιουργήθηκε για άτομα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και για όσους μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αιτούντες που δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν επικουρική σύνταξη, οι μισθωτοί ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αιτούντες που δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Από news