Η πτώση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης και η αύξηση στον τομέα των υπηρεσιών βρίσκονται πίσω από τη μείωση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι αναλυτές του ινστιτούτου προειδοποίησαν ότι αυτή η μετατόπιση θέσεων εργασίας από τον δευτερογενή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τη βιωσιμότητα της απασχόλησης, δεδομένου ότι οι μισθοί στον τομέα των υπηρεσιών είναι γενικά χαμηλότεροι και η ασφάλεια εργασίας ασθενέστερη .

Γι’ αυτό η ΓΣΕΕ προειδοποιεί για πιθανή ύφεση στην οικονομία και προσθέτει στα αιτήματά της την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών όχι μόνο μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά και μέσω αυξήσεων μισθών σε διάφορους κλάδους.

Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στον κατώτατο μισθό ανήλθε σε 19% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση και είναι ακόμη μεγαλύτερη για ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων σε παραγωγική ηλικία που είναι υποαπασχολούμενοι και οι μισθοί τους (για τους οποίους οικογένειες ζουν) πολύ χαμηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε άλλος εργαζόμενος που είναι υποαπασχολούμενος δηλώνει ότι θέλει να έχει πλήρη απασχόληση αλλά δεν μπορεί να βρει.

Από news