Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι τράπεζες αναμένεται να έχουν στείλει την πρότασή τους για στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την ελπίδα να κερδίσουν την έγκρισή του.

Το νεύμα δεν θα αφορά το κόστος της επιδότησης, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι χαμηλό και δεν θα ξεπερνά τις μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις θα είναι χαμηλότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Το κρίσιμο ζήτημα για τις τράπεζες είναι εάν τα δάνεια αυτά, που υπολογίζονται έως και 4 δισ. ευρώ – ανάλογα με τον τελικό αριθμό των ευάλωτων νοικοκυριών που θα ενταχθούν – θα φύγουν από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων δανείων και θα χαρακτηριστούν από τον επόπτη ως μη εξυπηρετούμενα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, να οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων έως και 2%, ανοίγοντας εκ νέου το θέμα των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων με τη μορφή δημιουργίας πρόσθετων προβλέψεων. Σημειωτέον ότι ο SSM δεν θεωρεί κόκκινα δάνεια μόνο εκείνα που είναι ληξιπρόθεσμα για τρεις μήνες και άνω, αλλά και όσα παρουσιάζουν προοπτικές χρεοκοπίας ή ρυθμίζονται με κάποιο τρόπο ακόμη και αν γνωρίζουν.

Ο κίνδυνος αυτός, σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασαν οι τράπεζες, θα μπορούσε να αποτραπεί εάν το κράτος συμμετείχε και στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, αναλαμβάνοντας μέρος της επιδότησης. Έτσι το μέτρο αυτό θα περνούσε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και θα λάμβανε την έγκριση της εποπτικής αρχής, πρόταση που λειτούργησε ως κόκκινο πανί για το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο το απέρριψε.

Ανάμεσα στις γκρίζες ζώνες που πρέπει να διευκρινιστούν είναι οι ακριβείς παράμετροι των δανείων που θα επιδοτηθούν, ο τρόπος επιδότησης (με τις τράπεζες να μελετούν τη δημιουργία ταμείου μέσω του οποίου θα διανέμεται η επιδότηση) και η χρονική περίοδος που καλύπτεται από την επιδότηση, αν δηλαδή θα αφορά αναδρομικά την αύξηση της δόσης που υπάρχει από τον περασμένο Ιούλιο που ξεκίνησε η άνοδος των επιτοκίων ή αν θα εφαρμοστεί στις αυξήσεις που θα υπάρχουν από την αρχή του έτους.

Από news