Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ενιαία συμφωνία στην ελληνική αγορά ακινήτων, τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό ακινήτων, με 573 περιουσιακά στοιχεία αξίας 430-440 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το Project Skyline της Alpha Bank, το οποίο προβλέπει τη μεταβίβαση και αξιοποίηση των ακινήτων της τράπεζας από ανεξάρτητο φορέα, καθώς η σχετική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της τράπεζας, της Dimand Real Estate και της Premia Properties, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. .

Η Alpha θα διατηρήσει ποσοστό 35% στο νέο φορέα στον οποίο θα μεταβιβαστούν τα ακίνητα (Skyline Real Estate Single Member), ενώ το υπόλοιπο 65% θα αποκτηθεί από την P&E Investments. Η Dimand θα κατέχει (αρχικά) το 75% της εν λόγω εταιρείας και η Premia Properties ΑΕΕΑΠ το 25%. Σε μεταγενέστερο στάδιο, πηγές αναφέρουν ότι το ποσοστό της Dimand θα φτάσει το 52%, καθώς και η EBRD θα συμμετέχει με 23%. Η Alpha θα χρηματοδοτήσει επίσης το Skyline μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έως και 240 εκατ. ευρώ.

Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023. Θα μεταβιβαστεί συνολική έκταση 500.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εμπορικών ακινήτων, κατοικιών και χώρων βιομηχανικής χρήσης και logistics.

Το σχέδιο αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων είναι ήδη ξεκάθαρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα 573 ακίνητα που θα αποκτηθούν, μόνο τα 75 θα παραμείνουν στην εταιρεία. Τα υπόλοιπα αναμένεται να πωληθούν σταδιακά, με τα αναμενόμενα έσοδα να υπολογίζονται στα 240 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις για την απόκτηση ακινήτων τρίτων, οι οποίες θα αυξήσουν το χαρτοφυλάκιο και τα έσοδα που παράγονται. Επίσης, τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για εργασίες ανακαίνισης στα ακίνητα που θα παραμείνουν στη νέα εταιρεία με στόχο τη μεγιστοποίηση της υπεραξίας και των εσόδων τους.

Η Dimand Real Estate αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί, γεγονός που διασφαλίζει σημαντικό στόχο νέων έργων που θα αναπτυχθούν. Ο λόγος είναι το πακέτο που θα μεταφερθεί στη νέα επενδυτική οντότητα περιλαμβάνει δεκάδες κτίρια που χρήζουν ανακαίνισης, αλλαγής χρήσης ή/και αλλαγής ενοικιαστή.

Από news