Υπήρξαν 291 επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 10,53 δισ. ευρώ που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Greece 2.0» εντός του 2022. Από το ποσό αυτό, τα 4,5 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF), 3,51 δισ. ευρώ ήταν κεφάλαια από τράπεζες και 2,52 δισ. ευρώ ήταν κεφάλαια που συσσώρευσαν επενδυτές.

«Ο δανεικός βραχίονας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο αναπτυξιακό εργαλείο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία για την εφαρμογή του. Έντονο ενδιαφέρον έχει καταγραφεί από την επενδυτική κοινότητα καθώς μέσα σε έξι μήνες έχουν υποβληθεί 291 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 10,5 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις είναι διάσπαρτες, γεωγραφικά, σε περισσότερους από 100 δήμους σε όλη τη χώρα», σχολίασε το Εναλλακτικό Οικονομικό. Υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης.

«Μάλιστα, οι δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί περιλαμβάνουν πολλές βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις, που συμβάλλουν καθοριστικά στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, ενώ το συγκεκριμένο εργαλείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Αποτελώντας το μεγαλύτερο και ταχύτερο επενδυτικό εργαλείο που είχε ποτέ η χώρα, ο δανειακός βραχίονας του Ταμείου Ανάκαμψης εξακολουθεί να έχει πολλές δυνατότητες, καθώς μπορεί να καλύψει επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης χρηματοδότησης και αφορούν πολλούς διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο μέχρι την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Περισσότερες από τις μισές προτάσεις, ή 167 συνολικά, ύψους 2,25 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν από ΜΜΕ.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία έχει οριστικοποιηθεί με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων για 68 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,22 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ από το RFF, 1,28 δισ. ευρώ από τράπεζες και 741 εκατ. ευρώ από επενδυτές. . Τα δάνεια έχουν επιτόκιο 1,2% και περίοδο αποπληρωμής 11 χρόνια, κατά μέσο όρο.

Από news