Ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας που θα επιτρέψει σε έως και 150.000 άτομα να βελτιώσουν τις εργασιακές τους δεξιότητες, με έμφαση στον ψηφιακό και τον πράσινο τομέα, ξεκίνησε την Πέμπτη. Με τίτλο «Going Forward» («Pao Brosta» στα ελληνικά), διοργανώνεται από τον Δημόσιο Οργανισμό Απασχόλησης, που χρηματοδοτείται από το Recovery and Resilience Facility με 154,5 εκατ. ευρώ και απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όσο και σε ανέργους.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής άνοιξε την Πέμπτη, μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr και συνδέσμου εγγραφής για μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων κατάρτισης, που προσφέρονται σε συνεργασία με πανεπιστημιακά κέντρα δια βίου μάθησης και κατάρτισης, διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και αδειοδοτημένα κέντρα δια βίου μάθησης.

Θα περιλαμβάνουν μαθήματα σε ενημερωμένες δεξιότητες και προγράμματα ψηφιακών γραφείων, μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων και πιο εξειδικευμένα μαθήματα ανάλυσης δεδομένων, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, logistics και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία.

Μετά την αρχική φάση της οριστικοποίησης του μητρώου συμμετεχόντων, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν το μάθημα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από μια λίστα, με τις θέσεις να δίνονται με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων μέχρι να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Από news