Η Ελλάδα πρέπει να επαινεθεί για την απάντησή της στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Ο IEA επαίνεσε επίσης την Ελλάδα για τον Εθνικό της Νόμο για το Κλίμα, ο οποίος θέτει φιλόδοξους στόχους δεκαετίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο καθαρό μηδέν μέχρι το 2050.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής μείωσης του μεριδίου του λιγνίτη στο ενεργειακό της μείγμα και του καθορισμού δεσμευτικού στόχου για τον τερματισμό της χρήσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2028.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει λάβει σαφή βήματα για να εξασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη της, σημειώνει η έκθεση.

Παρά αυτές τις επιτυχίες, οι προκλήσεις παραμένουν – τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας και απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενεργειακή απόδοση, ανέφερε ο οργανισμός.

Στις βασικές συστάσεις του, ο IEA ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας θα πρέπει να επανεκτιμήσει την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές ορυκτών καυσίμων, να εξασφαλίσει διαφανή και σταθερά νομικά και κανονιστικά πλαίσια, να προσαρμόσει τους φόρους, τους κανονισμούς της αγοράς και τα μέτρα οικονομικής στήριξης, να επικεντρώσει τα προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων σε βαθιές ανακαινίσεις που συνδυάζουν θερμομόνωση με αντλίες θερμότητας και προώθηση της αντικατάστασης παλαιού οχήματος παρέχοντας κίνητρα.

Από news