Οι ελλείψεις προσωπικού αποτελούν πρόβλημα όχι μόνο σε τομείς με εποχική δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, αλλά οριζόντια και κάθετα σε όλη την οικονομική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) έδειξε ότι εννέα στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν υπαλλήλους.

Ο αριθμός των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 118, ενώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εύρεση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μείζον πρόβλημα και προβληματίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, είτε είναι πολύ μικρές, με έως 10 εργαζόμενους, είτε ελαφρώς μεγαλύτερες. 11 έως 50 εργαζόμενους, μεσαίες επιχειρήσεις με 51-250 εργαζόμενους ή μεγάλες με περισσότερους από 251 εργαζόμενους.

Οι εταιρείες αναζητούν όχι μόνο ειδικούς στις αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά και κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου από κορυφαία πανεπιστήμια, καθώς και απόφοιτους γυμνασίου που είναι ικανοί τεχνίτες.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και το κατηγορούν στην έλλειψη εξειδίκευσης και κατάρτισης.

Αν και η έρευνα δεν παρέχει ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία θα έδινε μια πρώτη απάντηση στο τι πρέπει να αλλάξει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο ΣΕΒΕ επισημαίνει ότι αφενός μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των Απαιτούνται οι επιχειρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και η έμφαση στα επαγγέλματα του μέλλοντος και, από την άλλη, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας.

Το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι χαμηλό σε σύγκριση με τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, ακόμη και σε δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς.

Ένδειξη της κατάστασης αποτελεί έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που αξιολογεί τον ισχύοντα θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό – στο πλαίσιο της επιστημονικής διαβούλευσης πριν από τη φετινή αύξηση. Σύμφωνα με την έκθεση, μεγάλο μέρος των μισθωτών (περίπου 700.000 ή 29,6% του συνόλου) απασχολούνταν το 2022 σε μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων, εκ των οποίων το 35% αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό.

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός για τους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις έως 10 ατόμων ήταν 962 ευρώ το 2022. Αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις ο μέσος μισθός δεν ξεπέρασε τα 1.200 ευρώ. Στις μεγάλες επιχειρήσεις με έως 250 εργαζομένους ήταν 1.750 € και σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 251 εργαζομένους ήταν 1.500 €.

Από news