Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο υποστηρίζουν αυξημένες εμπορικές ευκαιρίες και πιο αποτελεσματικά σημεία διέλευσης για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών, σύμφωνα με πρόσφατη συνάντηση που συζητήθηκε από τον ΟΗΕ στην Κύπρο.

Η συνάντηση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόλιν Στιούαρτ με εκπροσώπους και των δύο επιμελητηρίων τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων σε όλο το νησί για να διατηρηθούν οι προοπτικές για μια μελλοντική λύση.

Ο ΟΗΕ στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για ανοιχτές και εποικοδομητικές συζητήσεις για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ενισχυμένο ενδονησιωτικό εμπόριο, με έμφαση στη συμμετοχή των νέων και στη βελτιωμένη ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τόνισε επίσης τη θετική επίδραση που θα είχε η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των δύο πλευρών στις ζωές των ανθρώπων σε όλο το νησί. Τα επιμελητήρια υποστηρίζουν σθεναρά την εξερεύνηση νέων ή πιο αποτελεσματικών σημείων διέλευσης για την αύξηση των εμπορικών ευκαιριών.

Το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης δεν βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής, αλλά τέτοιες συζητήσεις είναι δυνατές εάν ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις και των δύο πλευρών.

Από news