Το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα μέσω μητρώου τέτοιων οχημάτων σε μια προσπάθεια να σταματήσει τα φαινόμενα παραβάσεων που εντοπίζονται κατά τον εκτελωνισμό.

Πολλοί ανυποψίαστοι οδηγοί όχι μόνο αγόρασαν ένα αυτοκίνητο που έχει κάνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι δείχνει ο χιλιομετρητής, αλλά μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν πρόστιμα και διώξεις από το κράτος για μη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας και τελών ταξινόμησης.

Παράλληλα, αρκετοί απατεώνες εισάγουν οχήματα και παρουσιάζουν πλαστά έγγραφα για να αποφύγουν τα έξοδα εκτελωνισμού.

Φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε από την εφορία σε μεγάλο ποσοστό τέτοιων οχημάτων στα οποία γίνονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχει καταβληθεί ΦΠΑ. Από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 προέκυψε ότι για το 34,2% των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων που ελέγχθηκαν, δεν είχε καταβληθεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ, ενώ το μέσο πρόστιμο που επιβλήθηκε ανά όχημα, σύμφωνα με την περσινή ανακοίνωση, ήταν 6.011 ευρώ.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες της αγοράς, αυτά τα φαινόμενα είναι αρκετά συνηθισμένα, τη στιγμή που πολλοί καταναλωτές στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων καθώς τα νέα αυτοκίνητα είναι πλέον ακριβότερα και συχνά παραδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση. Κατά μέσο όρο σημειώνονται καθυστερήσεις από έξι έως επτά μήνες στην παράδοση νέων αυτοκινήτων, ενώ υπάρχουν και στην ελληνική αγορά περιπτώσεις δημοφιλών μάρκες που έχουν καθυστερήσει έως και ένα χρόνο.

Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων πρέπει να δημοσιεύουν έγγραφα που σχετίζονται με την εισαγωγή και την κυκλοφορία του οχήματος. Τα έγγραφα αυτά αφορούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εκθέσεις τεχνικού ελέγχου στο εξωτερικό που υποβάλλονται για εγγραφή στην ελληνική αρχή ταξινόμησης, πιστοποιητικά ταξινόμησης από το τελωνείο, καθώς και πληροφορίες για την κατηγορία οχήματος, μάρκα, μέγεθος κινητήρα, τύπο καυσίμου, ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στο εξωτερικό, όχημα αριθμός δήλωσης άφιξης κ.λπ.

Έτσι, όλα τα δεδομένα εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων θα διατηρούνται στην πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να διενεργούν επαληθεύσεις.

Από news