Γιατί τα περισσότερα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα προέρχονται από έμμεσους φόρους; Διότι το κράτος εισπράττει περισσότερους φόρους από μια απόδειξη σούπερ μάρκετ 150 ευρώ από ό,τι ετησίως από 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Από το σύνολο των 9 εκατομμυρίων φορολογουμένων, οι 800.000 πληρώνουν τα δύο τρίτα των φόρων. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δηλώνουν το 72% του συνολικού εισοδήματος και πληρώνουν το 65% των φόρων.

Αυτοί οι 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι συμπληρώνουν 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις κάθε χρόνο και μοιράζονται εισοδήματα περίπου 85 δισ. ευρώ, με φορολογική επιβάρυνση περίπου 8,2 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, αυτό το βάρος δεν κατανέμεται αναλογικά. Οι 800.000 φορολογούμενοι – αυτοί είναι όλοι – που εμφανίζουν ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ο καθένας ετησίως – δηλαδή φορολογητέο εισόδημα και όχι καθαρό εισόδημα – είναι αυτοί που πληρώνουν το 65% όλων των φόρων. Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα, εννέα στους 10 πληρώνουν το ένα τρίτο των φόρων και ένας στους 10 πληρώνει τα δύο τρίτα.

Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας σε συνθήκες ακραίων αυξήσεων τιμών με τα πρότυπα της ευρωζώνης, καθώς και μια ελληνική ιδιαιτερότητα, δηλαδή η εφαρμογή πολύ υψηλού συντελεστή στη φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και μάλιστα από πολύ χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αντικατοπτρίζονται πολύ έντονα στις φορολογικές δηλώσεις.

Υπογραμμίζουν την ανάγκη υλοποίησης του στόχου που έχουν θέσει για την Ελλάδα τόσο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ο περιορισμός των δηλωθέντων εισοδημάτων στα 80-85 δισ. ευρώ όταν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας φτάνει τα 205 δισ. ευρώ και οι ετήσιες δαπάνες που καταγράφονται σε έρευνες οικογενειακού προϋπολογισμού ξεπερνούν τα 130 δισ. ευρώ αψηφά τη λογική και αναδεικνύει την έκταση της φοροδιαφυγής.

Προφανώς, το γεγονός ότι το 67,7% των φορολογουμένων εμφανίζει ατομικό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να πληρώνει μόνο το 5% όλων των φόρων, δεν οφείλεται μόνο στη φοροδιαφυγή αλλά και σε άλλους παράγοντες: υψηλή ανεργία, φτώχεια. που στην Ελλάδα ξεπερνά το 25%, εκτεταμένη μερική απασχόληση, ιδιαίτερα μετά την είσοδο της χώρας στη διαδικασία διάσωσης κ.λπ.

Από news