Το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2022 εκτιμάται τελικά ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 2023, με βάση τα τελευταία στοιχεία, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρήθηκε τον περασμένο μήνα στα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα στοιχεία αυτά, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, θα μπορούσαν να στείλουν ένα θετικό μήνυμα στις αγορές ενόψει της αναμενόμενης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι, με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία, που δημοσιεύονται στο Μηνιαίο Δελτίο Στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 θα μειωθεί –εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων– στο 1% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – δηλαδή περίπου 1,2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την εκτίμηση που περιέχεται στην έκθεση του προϋπολογισμού του 2023 για πρωτογενές έλλειμμα 1,6%.

Αυτά τα στοιχεία εξηγούν τις συχνές αναφορές της ηγεσίας του υπουργείου σε «διαφαινόμενο δημοσιονομικό χώρο», ο οποίος σύμφωνα με πηγές, εάν επιβεβαιωθεί, θα επιστραφεί στο σύνολό του στην κοινωνία. Στην πραγματικότητα, ο δημοσιονομικός χώρος είναι περίπου το 2022, αλλά ωφελεί και το 2023 γιατί είναι καλύτερο σημείο εκκίνησης. Με άλλα λόγια, η προσαρμογή που θα έπρεπε να γίνει το 2023 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ θα είναι μικρότερη εάν ξεκινήσει από ένα πρωτογενές έλλειμμα το 2022, ας πούμε, 1% του ΑΕΠ. 1,6% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

Επομένως, υπάρχει πράγματι κάποιο περιθώριο για περαιτέρω μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση το 2023, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν ενόψει των εκλογών. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι οι καλύτερες επιδόσεις του 2022 θα πρέπει να αξιοποιηθούν κυρίως για να σταλεί σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα παραμένει στον δρόμο της δημοσιονομικής προσαρμογής και είναι επιλέξιμη για επενδυτική βαθμίδα.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα προήλθαν κυρίως χάρη στην ανάπτυξη, η οποία – με τη βοήθεια του πληθωρισμού – αύξησε σημαντικά τα έσοδα. Ταυτόχρονα, η συγκράτηση των δαπανών χάρη στη βελτίωση των τιμών της ενέργειας έπαιξε ρόλο, ειδικά στο τέλος του 2022.

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 288 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 7,42 δισ. ευρώ το 2021. Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 56,9 δισ. ευρώ.

Από news